Polisa na życie - strona główna

Narodziny dziecka

Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie do Towarzystwa wniosku roszczeniowego oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.

 

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z "POLISA-ŻYCIE" TU S.A. Vienna Insurance Group w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

 

Biuro Obsługi Roszczeń 
"POLISA-ŻYCIE" TU S.A.Vienna Insurance Group 
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
tel. 22 501 68 88 

roszczenia@polisa-zycie.pl

 

Narodziny Ubezpieczonemu dziecka
 • pobierz druk zgłoszenia roszczenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.

 

Narodziny Ubezpieczonemu martwego dziecka
 • pobierz druk zgłoszenia roszczenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka
 • pobierz druk zgłoszenia roszczenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka (np. karta leczenia szpitalnego z pobytu w szpitalu w okresie narodzin wcześniaka);
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Wystąpienie poronienia
 • pobierz druk zgłoszenia roszczenia;
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poronienia (np. karta leczenia szpitalnego; historia choroby z pobytu w szpitalu, w okresie którego nastąpiło poronienie, o ile karta leczenia szpitalnego jest niewystarczająca do uznania roszczenia);
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Ubezpieczony jest mężczyzną;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.

Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia