Polisa na życie - strona główna

Podstawowe dane Spółki

Adres siedzby Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
telefon 22 501 68 88
faks 22 501 68 77
kontakt email sekretariat@polisa-zycie.pl
NIP 525 10 01 382
REGON 011133445

Wpis do rejestru KRS 0000057533, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 57 313 250,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.