Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Scholar

Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży

Ubezpieczenie SCHOLAR to wielowariantowe szkolne grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci i młodzieży.

Zakres ubezpieczenia można dostosować do potrzeb i możliwości finansowych konkretnej grupy dzieci lub młodzieży.

Ubezpieczającym może być placówka oświatowa (od przedszkola po uczelnię wyższą) oraz jednostki oświatowe, kulturalne, harcerskie lub sportowe (z wyłączeniem klubów sportowych).

Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student (wiek wstępu: do 30 roku życia) lub uczestnik zajęć prowadzonych w jednostce pozaszkolnej.

 

Wszystkie ubezpieczone osoby objęte są jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, z jednakową sumą ubezpieczenia.

Zalety

 • minimalna grupa przystępująca do ubezpieczenia: 20 osób,
 • umowa ubezpieczenia zawierana na 1 rok,
 • składka opłacana jest jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia,
 • możliwość zawarcia umowy z zakresem ochrony  podstawowym lub rozszerzonym.
Zakres ochrony:

Zakres podstawowy (obligatoryjny):

 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)

zakres rozszerzony (ryzyka do wyboru):

 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego zdarzenia wchodzącego w zakres pakietu urazowego: wstrząśnienia mózgu skutkującego pobytem w szpitalu trwającym co najmniej 3 dni, złamania, zwichnięcia stawu, oparzenia, odmrożenia (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zatrucie Ubezpieczonego gazami skutkującego pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • porażenie Ubezpieczonego prądem skutkujące pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pogryzienie Ubezpieczonego przez psa skutkujący pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • utonięcie Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • powstanie trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • złamanie (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zwichnięcie stawu (świadczenie: jednorazowa wypłata) 
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

- jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- jeżeli jesteś przedsiębiorcą -w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Scholar zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Dzieci I młodzieży Scholar 

Wniosek o zawarcie Grupowego Ubezpieczenia Dzieci I młodzieży Scholar 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Medyczny "MONDIAL" 

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży

Deklaracja Zgody Scholar dla umów zawartych po 01.06.2018

Deklaracja Zgody Scholar dla umów zawartych przed 01.06.2018

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym