Polisa na życie - strona główna

Super Gwarancja

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

 

Super Gwarancja to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie przewiduje ochronę życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.

 

 

Korzyści wynikające z ubezpieczenia to:

  1. umowa ubezpieczenia zawierana na 36-miesięczne okresy z możliwością ich przedłużania na kolejne okresy;
  2. minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia (bez ankiety medycznej i badań);
  3. szeroki zakres sumy ubezpieczenia od 3 000 zł do 50 000 zł;
  4. szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  5. świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego;
  6. możliwość ubezpieczenia członków rodziny;
  7. możliwość stworzenia kilku grup w ramach jednej firmy;
  8. gwarancja ochrony ubezpieczeniowej  przez 24h na dobę na całym świecie;
  9. dostosowanie zakresu ochrony i wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych Ubezpieczonych;
  10. możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia już po 9-ciu miesiącach.

Forma ubezpieczenia przewiduje również część inwestycyjną dając pracownikowi możliwość oszczędzania i gromadzenia kapitału na korzystnych warunkach w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.

 

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

Wniosek o zawarcie Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA (obowiązujący od 07.02.2018)

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA (obowiązujący od 01.02.2018)

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA (obowiązujący od 01.01.2016)

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA (obowiązująca do wszystkich umów Super Gwarancja z poprzednich edycji produktu, tj. zawartych na podstawie OWU zatwierdzonych przed lutym 2018 roku)

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA (obowiązująca wyłącznie do umów Super Gwarancja, które zawierane są na podstawie OWU zatwierdzonych w lutym 2018 roku)

Wykaz Operacji Chirurgicznych

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Pakiet Medyczny