Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Jeżeli myślisz o przyszłości i chcesz oszczędzać i inwestować, ale wydaje Ci się, że nie dysponujesz wystarczającymi środkami ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Program systematycznego oszczędzania w funduszach oferowanych umożliwia zabezpieczenie swojej przyszłości już teraz. Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia.

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.

AKTUALNA WYCENA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

  • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
  • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
  • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
  • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
  • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
  • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
  • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
  • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki.
Fundusze o niskim ryzyku
Fundusze zrównoważone
Fundusze agresywne