Polisa na życie - strona główna

UFK POLISA-ŻYCIE inwestujący w ESALIENS Senior FIO

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy "POLISA-ŻYCIE" inwestujący w ESALIENS Senior FIO

 

Inwestor oczekujący stopy zwrotu wyższej niż z lokat bankowych, skłonni zaakceptować umiarkowane ryzyko poniesienia straty w oczekiwaniu na osiągnięcie zysku w średnioterminowym okresie.

 

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego inwestującego w ESALIENS Senior FIO

ESALIENS Senior FIO (dawniej: Legg Mason Senior FIO) jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji.

 

Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008