Polisa na życie - strona główna

Władze spółki

Skład Zarządu Spółki

Prezes Zarządu- Wiesław Szermach

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę w branży ubezpieczeniowej rozpoczął w 1996r. w Regionalnym Biurze Handlowym „POLISA- ŻYCIE” we Wrocławiu Przebył tam ścieżkę  kariery zawodowej od stanowiska specjalisty ds. ubezpieczeń do Dyrektora  Biura Handlowego. Kontynuował karierę w Centrali Towarzystwa, zajmując stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od 2003 roku pozostawał członkiem Zarządu Towarzystwa i odpowiadał za zarządzanie sprzedażą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu zarządzania, między innymi specjalistyczny kurs zarządzania sprzedażą ubezpieczeń w Towarzystwie CNP Assurances w Paryżu. Jest także absolwentem Studium Organizacji i Zarządzania przy TNOiK w Krakowie. Posiada licencję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń oraz dyplom złożenia egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. Doświadczony menadżer, autor publikacji z zakresu zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczeniowych.

Członek Zarządu- Dorota Czerwińska- Rybska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł "Fellow in Life Management Institute" oraz „Associate in Customer Service" amerykańskiej organizacji LOMA (Life Office Management Association). Absolwentka IEDC Bled School of Management w Słowenii, gdzie w 2012 roku ukończyła program "Leadership Development". Z branżą ubezpieczeniową związana od 1998 roku głównie w obszarach prawnym, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju produktów. W latach 2007-2008 zasiadała w zarządzie FinLife TU na Życie S.A. gdzie odpowiadała za pion prawno-administracyjny. Od 2009 roku jest dyrektorem Biura Zasobów Ludzkich w obu Towarzystwach Compensa.
Pełniąc funkcję członka zarządu "POLISA-ŻYCIE" TU S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedzialna jest za Biuro Prawne, Biuro Zarządu, Biuro Audytu, Biuro Kadr i Administrację.

Członek Zarządu- Andrzej Zadrożny

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej, organizowane przez Uniwersytet Gdański ,Gdańską Akademie Bankową i London Guildhall University, a także Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania dla menadżerów sprzedaży na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył liczne staże zagraniczne z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego.
Z „POLISA – ŻYCIE” związany jest od początku działalności firmy tj. od 1995r , gdzie współtworzył pierwsze produkty ubezpieczeniowe . Do 2003r zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz i Inwestycji Kapitałowych. Następnie do 2005r pracował w Komisji  Nadzoru Finansowego. Od lipca 2005r. ponownie związany
z „POLISA – ŻYCIE”. Pełniąc funkcje Członka Zarządu odpowiada m.in. za sprawy związane z finansami Towarzystwa, aktuariatem, obsługą portfela ubezpieczeniowego i obsługą roszczeń.

 

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Franz Fuchs - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Helene Kanta - Członek Rady Nadzorczej

Roland Goldsteiner - Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz Arczewski - Członek Rady Nadzorczej

Prof. Elisabeth Stadler - Członek Rady Nadzorczej

Prof. Jan Monkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Witkowski - Członek Rady Nadzorczej