Polisa na życie - strona główna

Zgłoś roszczenie

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z "POLISA-ŻYCIE" TU S.A. Vienna Insurance Group w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia.

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:

1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
lub
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Biuro Obsługi Roszczeń 
"POLISA-ŻYCIE" TU S.A.Vienna Insurance Group 
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
tel. 22 501 68 88

lub do najbliższej placówki "POLISA-ŻYCIE" TU S.A. Vienna Insurance Group

3. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:

roszczenia@polisa-zycie.pl

Realizacja wniosku roszczeniowego

  • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie do Towarzystwa wniosku roszczeniowego oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.
  • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną. 

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i w tłumaczeniu na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez nasze Towarzystwo.

Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, gminy itp.).

dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia