Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie

W dniu 30.05.2018 r. zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Vienna Insurance Group i „POLISA-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group.


Od 30.05.2018 r. połączone spółki działają pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. Vienna Insurance Group.


Informujemy, że połączenie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance
Group i „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group nie spowoduje żadnych zmian we
wcześniej zawartej przez Państwa umowie ubezpieczenia. Państwa polisa będzie nadal obsługiwana
przez dotychczasowego Agenta, który po połączeniu stał się Agentem Compensy Życie w ramach jej
spółki dystrybucyjnej POLISA-ŻYCIE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Jednocześnie zapewniamy, że
dołożymy wszelkich starań, by sprostać Państwa wymaganiom i potrzebom ubezpieczeniowym.


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferuje Państwu jeden z
najbogatszych na polskim rynku wybór produktów ubezpieczeniowych, rozbudowaną sieć sprzedaży i
profesjonalny serwis. Jesteśmy przekonani, że fuzja pozwoli na zaoferowanie Państwu kompleksowej
ochrony ubezpieczeniowej oraz wpłynie pozytywnie na naszą dalszą współpracę.


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. należy do Vienna Insurance Group, wiodącego
koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującego 4. pozycję na polskim
rynku. Nasza stabilność, wiarygodność finansowa oraz wsparcie głównego Akcjonariusza gwarantują
pełne bezpieczeństwo i wysoki standard oferowanych przez nas usług.


W skład grupy Vienna Insurance Group w Polsce, poza Compensa TU na Życie S.A. Vienna
Insurance Group, wchodzą: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group oraz Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 22 867 66 67.

Wróć