Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

GRUPA +

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +

GRUPA + to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

GRUPA + to ubezpieczenie dla osób wykonujących  wolne  zawody, prywatnych przedsiębiorców, rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Do wyboru jeden z pięciu Pakietów ubezpieczeń: Bronze, Silver, Gold, Platinum i Diamond, każdy w czterech wariantach: STANDARD, STANDARD+, JUNIOR i COMPLETE.

Ubezpieczony: wiek wstępu 18 - 55 lat.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

 

Zalety:

 • Pakiet GRUPA + jest określany dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających,
 • umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (o ile Ubezpieczony w dniu następującym po upływie 36-miesięcznego okresu nie ukończy 64 roku życia),
 • składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ochrony

Ryzyka pogrupowane w wariantach ubezpieczenia poszczególnych pakietów:

 • zgon Ubezpieczonego* (zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej**, świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, lotniczego lub wodnego powodującego osierocenie dziecka (świadczenie: renta miesięczna)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka Ubezpieczonego (dotyczy dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 5 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego na OIOM(świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
 • pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 2 dni pobytu w szpitalu)
 • narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców Ubezpieczonego(świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego(świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku(świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie poronienia u Ubezpieczonego lub małżonki Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)

*) zgodnie z warunkami na posiadanej polisie 

**) świadczenie z tytułu zdarzenia zdiagnozowanie Choroby śmiertelnej wynosi 50% świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej skutkuje pomniejszeniem świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego o wartość wypłaconego świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Grupa+ zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA +

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA + (BRONZE)

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA + (SILVER)

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA + (GOLD)

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA + (PLATINUM)

Wniosek o zawarcie umowy zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA + (DIAMOND)

Regulamin uczestnictwa w programie „Pakiet Usług Assistance”

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w programie „Pakiet Usług Assistance”