Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

GWARANCJA RENTA

Gwarancja Renta

Gwarancja Renta to indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono regularną wypłatę renty do końca Twojego życia.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Zalety:

 

Zakres ochrony:
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego - Compensa wypłaci Uposażonym/Uprawnionym świadczenie w wysokości: sumy wpłaconych składek regularnych, sumy wpłaconych składek dodatkowych oraz udziały w zysku, które zostały przyznane zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia do rocznicy ubezpieczenia na dzień śmierci
  • w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia - Compensa rozpocznie wypłacanie Ubezpieczonemu dożywotniej renty

Rozszerzenie zakresu ochrony:

Ubezpieczenie Gwarancja Renta może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego 
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek 


Rozszerzenie zakresu ochrony umowy ubezpieczenia możliwe jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

- jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- jeżeli jesteś przedsiębiorcą -w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Gwarancja Renta zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią lub do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.