Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Narodziny dziecka

Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie do Towarzystwa wniosku roszczeniowego oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.

 

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (przed połączeniem POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group) w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

 

Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl

 

Poniżej znajdziecie Państwo listę najważniejszych dokumentów wymaganych przez Towarzystwo w zależności od wystąpienia danego zdarzenia.

Narodziny Ubezpieczonemu dziecka
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Narodziny Ubezpieczonemu martwego dziecka
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka (np. karta leczenia szpitalnego z pobytu w szpitalu w okresie narodzin wcześniaka);
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Wystąpienie poronienia
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poronienia (np. karta leczenia szpitalnego; historia choroby z pobytu w szpitalu, w okresie którego nastąpiło poronienie, o ile karta leczenia szpitalnego jest niewystarczająca do uznania roszczenia);
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Ubezpieczony jest mężczyzną;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie