Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Obsługa Ubezpieczeń

Obsługa umów ubezpieczenia

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat dotychczasowego przebiegu Waszej umowy ubezpieczenia, chcecie dokonać zmian warunków lub uaktualnić swoje dane, skontaktujcie się  z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Skontaktować możecie się Państwo: 
- telefonicznie, dzwoniąc pod numer (22) 867 66 67

- mailowo:
Biuro Obsługi Klienta: mojacompensa@compensazycie.com.pl

-pisemnie

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

AKTUALNA WYCENA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Wzory formularzy, za pomocą których możecie Państwo dokonać zmian w umowie, które przeznaczone są wyłącznie do wydruku, możecie Państwo znaleźć pod adresem:

https://www.compensa.pl/strefa-klienta/obsluga-ubezpieczen/ 

ZMIANA DANYCH lub WARUNKÓW UMOWY UBEZPIECZENIA

ROZLICZENIE SKŁADEK

ZGODA DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU

COFNIĘCIE ZGODY NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU

Prosimy o ich wypełnienie (nie musi być odręcznie, może być wydrukowane), własnoręczne podpisanie i przesłanie  wraz z kompletem dokumentacji do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego lub Przedstawicielstwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group ewentualnie dostarczenie ich za pośrednictwem opiekuna ubezpieczeniowego w Państwa zakładzie pracy (w przypadku ubezpieczenia grupowego Super Gwarancja).