Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Jeżeli myślisz o przyszłości i chcesz oszczędzać i inwestować, ale wydaje Ci się, że nie dysponujesz wystarczającymi środkami ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Program systematycznego oszczędzania w funduszach oferowanych umożliwia zabezpieczenie swojej przyszłości już teraz. Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia.

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.

AKTUALNA WYCENA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

  • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
  • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
  • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
  • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
  • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
  • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
  • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
  • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki.
Fundusze o niskim ryzyku
Fundusze zrównoważone
Fundusze agresywne
Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Poszczególne dokumenty produktowe

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje "KOSZTY"

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje "SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW"

Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Oświadczenie o statusie FATCA / o statusie CRS

Oświadczenie Beneficjenta Rzeczywistego

APK UFK Polisa - Życie Ubezpieczenia

Żądanie zawarcia umowy z UFK (oświadczenie do APK UFK)