Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Zdarzenia medyczne

Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie do Towarzystwa wniosku roszczeniowego oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.

 

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (przed połączeniem POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group) w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

 

Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl

 

Poniżej znajdziecie Państwo listę najważniejszych dokumentów wymaganych przez Towarzystwo w zależności od wystąpienia danego zdarzenia.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie poważnego zachorowania oraz przebieg jego leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
 • wyniki badań potwierdzające rozpoznanie poważnego zachorowania;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Poważne zachorowanie małżonka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie poważnego zachorowania oraz przebieg jego leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
 • wyniki badań potwierdzające rozpoznanie poważnego zachorowania;
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie poważnego zachorowania oraz przebieg jego leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
 • wyniki badań potwierdzające rozpoznanie poważnego zachorowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Pobyt w szpitalu/OIOM Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Pobyt w szpitalu/OIOM Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź wypadku komunikacyjnego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a pobytem Ubezpieczonego w szpitalu (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Pobyt w szpitalu małżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a pobytem małżonka Ubezpieczonego w szpitalu (np. medyczne, z policji, z prokuratury,  z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie małżonka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli małżonek Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Pobyt w szpitalu konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent/partner są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu);
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem/partnerem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
 • wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a pobytem konkubenta Ubezpieczonego w szpitalu (np. medyczne, z policji, z prokuratury,  z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie konkubenta Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli konkubent Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Pobyt w szpitalu dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a pobytem dziecka Ubezpieczonego w szpitalu (np. medyczne, z policji, z prokuratury,  z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie dziecka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli dziecko Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadziło pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji chirurgicznej np. karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.

Jeśli operacja chirurgiczna u Ubezpieczonego była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo:

 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a operacją chirurgiczną u  Ubezpieczonego w szpitalu (np. medyczne, z policji, z prokuratury,  z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumenty medyczne potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a wypadkiem (udzielenie pierwszej pomocy, przebieg leczenia i zakończenie leczenia);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (np. z policji, z prokuratury,  z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumenty medyczne potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a wypadkiem (udzielenie pierwszej pomocy, przebieg leczenia i zakończenie leczenia);
 •  protokół BHP, Karta Wypadku;
 • ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca bądź udaru mózgu
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu (np. karta leczenia szpitalnego);
 • dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zakończenie leczenia;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • dokumenty medyczne potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a wypadkiem (udzielenie pierwszej pomocy, przebieg leczenia i zakończenie leczenia);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (np. z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie dziecka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli dziecko Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadziło pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca powstanie trwałego inwalidztwa u Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (np. karty leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - historia choroby);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy trwałym inwalidztwem a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wypadku komunikacyjnego (Ubezpieczonego, małżonka Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica Ubezpieczonego, rodzica małżonka Ubezpieczonego)
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS, na podstawie, którego wydana została decyzja o przyznaniu niezdolności do pracy;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy trwałym inwalidztwem a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • jeżeli zdarzenie dotyczy małżonka Ubezpieczonego - aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • jeżeli zdarzenie dotyczy konkubenta/partnera Ubezpieczonego - dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent/partner są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu) oraz dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadzi z konkubentem/partnerem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
 • jeżeli zdarzenie dotyczy dziecka Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu urodzenia;
 • jeżeli zdarzenie dotyczy rodzica małżonka Ubezpieczonego - aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • jeżeli zdarzenie dotyczy macochy/ojczyma Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki/ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z ojczymem/ojca Ubezpieczonego z macochą;
 • jeżeli zdarzenie dotyczy macochy/ojczyma  małżonka Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki/ojca biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka Ubezpieczonego z ojczymem/ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS, na podstawie którego wydana została decyzja o przyznaniu niezdolności do pracy;
 • dokumenty medyczne dające podstawę orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/KRUS (np. karty leczenia szpitalnego; historia choroby);
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Wystąpienie u Ubezpieczonego choroby zawodowej powodującej niezdolność do pracy
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i decyzja ZUS o przyznaniu renty z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej;
 • decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Rehabilitacja Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • decyzja odpowiedniego organu rentowego o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, wydana po upływie 182 dni pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku chorobowego;
 • w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników – decyzja o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.

W przypadku rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku dodatkowo:

 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy przyznanym świadczeniem rehabilitacyjnym a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie.

W przypadku rehabilitacji z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek dodatkowo:

 • wszelkie dokumenty potwierdzające medyczne potwierdzające związek pomiędzy chorobą a przyznanym świadczeniem rehabilitacyjnym i wskazujące datę rozpoznania choroby (np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby).
Rekonwalescencja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna pobytu Ubezpieczonego w szpitalu uzdrowiskowym, sanatoryjnym, rehabilitacyjno-uzdrowiskowym;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy rekonwalescencją a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Rekonwalescencja poszpitalna
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • zwolnienie lekarskie, tj. kopia formularza ZUS ZLA (L4);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy rekonwalescencją a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie schorzenia, jeśli rekonwalescencja poszpitalna nie jest związana z nieszczęśliwym wypadkiem;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Czasowa niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • zwolnienie lekarskie, tj. kopia formularza ZUS ZLA (L4);
 • protokół BHP, Karta Wypadku;
 • dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku;
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Specjalistyczne leczenie (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera /defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora), ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa)
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby,  np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby; wyniki badań;
 • wyniki badań diagnostycznych np.: USG, RTG, MR, TK;
 • wyniki badań histopatologicznych (śródoperacyjne, pooperacyjne, biopsje);
 • potwierdzenie zastosowania danej terapii, w karcie leczenia szpitalnego;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie