Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Zgon

Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie do Towarzystwa wniosku roszczeniowego oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.

 

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (przed połączeniem POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group) w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

 

Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl

 

Poniżej znajdziecie Państwo listę najważniejszych dokumentów wymaganych przez Towarzystwo w zależności od wystąpienia danego zdarzenia.

Zgon Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu; karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. wynik sekcji zwłok);
 • kopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/ wypadku komunikacyjnego, lądowego, lotniczego lub wodnego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu; karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. wynik sekcji zwłok);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem Ubezpieczonego (np. medyczne,  z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków; 
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy; 
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • kopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. wynik sekcji zwłok);
 • protokół BHP, Karta Wypadku;
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 •  prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • kopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon chorobowy Ubezpieczonego (w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • wynik sekcji zwłok lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca udar mózgu lub zawał serca;
 • kopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka / dzieci;
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez dziecko/dzieci pomiędzy 20 a 25 rokiem życia lub dokument potwierdzający niezdolność dziecka/dzieci, bez względu na wiek dziecka/dzieci, do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej (np. ksero decyzji komisji do spraw inwalidztwa);
 • oświadczenie o ilości posiadania przez Ubezpieczonego dzieci (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • kopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon małżonka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem małżonka Ubezpieczonego  (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie małżonka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli małżonek Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon konkubenta/partnera
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent/partner są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu);
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem/partnerem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon konkubenta/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent/partner są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu);
 • dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem/partnerem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem konkubenta/partnera   Ubezpieczonego  (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie konkubenta/partnera w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli konkubent/partner w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon dziecka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem dziecka Ubezpieczonego  (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie dziecka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli dziecko Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadziło pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • w przypadku zgonu macochy/ojczyma Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki/ ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z ojczymem / ojca Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • w przypadku zgonu macochy/ojczyma Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki/ ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z ojczymem / ojca Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem rodzica Ubezpieczonego  (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie rodzica Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli rodzic Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
 • oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy);
 • oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonki (wymagane, jeśli małżonek Ubezpieczonego nie żyje);
 • w przypadku zgonu macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki/ ojca biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka Ubezpieczonego z ojczymem/ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma małżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
 • oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy);
 • oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonki (wymagane, jeśli małżonek Ubezpieczonego nie żyje);
 • w przypadku zgonu macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki/ ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka Ubezpieczonego z ojczymem/ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku  oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem a zgonem rodzica małżonka Ubezpieczonego  (np. medyczne, z policji, z prokuratury, z sądu);
 • o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie rodzica małżonka Ubezpieczonego w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
 • prawo jazdy i badanie techniczne pojazdu, jeśli rodzic małżonka Ubezpieczonego w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
 • postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, jeśli prowadzone było dochodzenie;
 • wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie (dostępny w poniższej zakładce "Dokumenty do pobrania");
 • inne dokumenty, o które poprosi Towarzystwo.
Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie

Oświadczenie o ilości posiadania przez Ubezpieczonego dzieci

Oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy)

Oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonki