Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Inspektor Ochrony Danych

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dot. spraw z zakresu ochrony danych osobowych na adres:

zespol_iod@vig-polska.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o.
Paweł Zabielski
Adres e-mail: iod@vig-polska.pl