Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Darią Rychlik pod adresem:
daria.rychlik@vig.pl