Informacje o spółce

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA to spółka dedykowana do sprzedaży grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie. 

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA czerpie z tradycji Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group, która przez 23 lata budowała swoją pozycję na rynku ubezpieczeń w Polsce.

Spółka posiada 16 Regionalnych Biur Handlowych oraz 26 Przedstawicielstw.