Proces rekrutacji

Pracownicy "POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA" stanowią jeden z najważniejszych zasobów firmy, bo to dzięki nim nasz sukces jest możliwy. 

"POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA" dużą uwagę przykłada do tworzenia oraz motywowania zespołu, który będzie rozwijał się wraz z firmą. Częścią tego jest proces rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

•  Analiza dokumentów aplikacyjnych

Początkowym etapem jest zawsze zapoznanie się osoby rekrutującej z nadesłanymi dokumentami aplikacyjnymi (CV oraz listem motywacyjnym). Ważne jest, by każde zgłoszenie Kandydata posiadało zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. W trakcie tego etapu dokonywana jest analiza zgodności Kandydata z wymaganiami stawianymi na dane stanowisko.

•  Rozmowa rekrutacyjna

 Kolejnym etapem jest zaproszenie wybranych Kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. W rozmowie biorą udział bezpośredni przełożeni (menedżerowie, dyrektorzy) działu, do którego jest poszukiwany pracownik. Na rozmowie Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć oraz rozwinięcia informacji zawartych w CV. Kandydat ma również możliwość dowiedzenia się więcej na temat naszej firmy, działalności oraz zakresu obowiązków na stanowisku, na które aplikuje.

Jeżeli stanowisko wymaga znajomości języka angielskiego, część rozmowy może odbywać się w języku angielskim.

• Zakończenie procesu rekrutacji

Na podstawie informacji zebranych na wszystkich etapach rekrutacji zapada końcowa decyzja.

Niezależnie od wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszyscy kandydaci zaproszeni do procesu rekrutacji otrzymują informację zwrotną w ustalonym wcześniej terminie.