Zgłoś roszczenie lub szkodę

Zgłoszenie roszczenia lub szkody jeszcze nigdy nie było tak proste!

1. Wybierz formularz klikając poniższy przycisk.
2. Uzupełnij dane.
3. Wyślij online.

Kliknij i wypełnij formularz online

Nie znalazłeś właściwego formularza?

Możesz skorzystać z najczęściej stosowanych druków z listy poniżej lub z dedykowanej strony do obsługi roszczeń na stronie Compensy.

Poszczególne dokumenty do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy)

Oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonki

Nie udało Ci się skorzystać z formularza online?

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesłać na adres mailowy: roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl. Więcej informacji znajdziesz na stronie Compensy.

Posiadasz pakiet Usług Assistance?
Zadzwoń na infolinię: 22 295 82 01