Podstawowe dane Spółki

Adres siedzby Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
telefon 22 501 68 89
kontakt email sekretariat@polisa-zycie.pl
NIP 701 08 17 930
REGON 369953056

Wpis do rejestru KRS 0000732802, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 2 500 000,00 zł.