Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

BEZPIECZNE DZIECKO

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży

BEZPIECZNE DZIECKO to oferta ubezpieczenia skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych kontynuujących naukę. Może stanowić alternatywną lub dodatkową formę ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży.

Ubezpieczonym może być dziecko lub osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem (wiek wstępu: do 27 roku życia).

Ubezpieczającym może być pełnoletni Ubezpieczony, a w przypadku umowy zawartej na rzecz osoby niepełnoletniej – jej przedstawiciel ustawowy.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i jest jednakowa dla wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach danego Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO.

Składka ubezpieczeniowa jest płatna miesięcznie.

Zalety

 • warunki Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi co najmniej 3 Ubezpieczających,
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • możliwość dostosowania wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych danej grupy.
Zakres ochrony:
 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz jeżeli Ubezpieczony ukończył 3 rok życia (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
 • zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczne Dziecko zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o otwarcie Pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO