BEZPIECZNE DZIECKO

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży

 

BEZPIECZNE DZIECKO to oferta ubezpieczenia skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych kontynuujących naukę. Może stanowić alternatywną lub dodatkową formę ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży.

Ubezpieczonym może być dziecko lub osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem (wiek wstępu: do 27 roku życia).

Ubezpieczającym może być pełnoletni Ubezpieczony, a w przypadku umowy zawartej na rzecz osoby niepełnoletniej – jej przedstawiciel ustawowy.

 

Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i jest jednakowa dla wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach danego Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO.

Składka ubezpieczeniowa jest płatna miesięcznie.

 

Zalety

  • warunki Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi co najmniej 3 Ubezpieczających,
  • umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • możliwość dostosowania wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych danej grupy.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczne Dziecko zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o otwarcie pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO