Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

POLISA DLA CIEBIE

Ubezpieczenie na Życie

 

POLISA DLA CIEBIE to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba (wiek wstępu: 18-67 lat).

Ubezpieczony i Ubezpieczający to jedna osoba.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie, z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczna albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

 

Zalety

  • umowa zawierana na czas nieokreślony,
  • w każdą kolejną rocznicę ubezpieczenia możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień złożenia wniosku,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy (nie dotyczy umów opłacanych składką jednorazową) o umowy dodatkowe: na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Polisa dla Ciebie zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.12.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o zawarcie Podstawowego Ubezpieczenia na życie Polisa dla Ciebie

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku