Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SILVER SENIOR

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SILVER SENIOR

 

SILVER SENIOR to ubezpieczenie grupowe dla naszych stałych i nowych Klientów, do którego można przystąpić przed ukończeniem 84 roku życia.

 

Jest przeznaczone dla osób po zakończeniu aktywności zawodowej, poszukujących ochrony na wypadek swojej śmierci i zabezpieczenia bliskich oraz zainteresowanych świadczeniami w zakresie assistance medycznego.

 

Zalety

 • warunki Pakietu SILVER SENIOR są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 3 osoby (3 Ubezpieczających),
 • do wyboru jeden z dwóch wariantów sumy ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia obejmuje chorobę śmiertelną
 • dodatkowe wsparcie po stracie małżonka/konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • szeroki assistance medyczny wraz z telefoniczną pomocą medyczną.
Zakres ochrony
 • zgon Ubezpieczonego (zdarzenie obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej),
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia, o którym mowa w pkt 1),
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2),
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2),
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2),
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon rodziców Ubezpieczonego,
 • zgon rodziców małżonka/konkubenta Ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne za każdy orzeczony 1% uszczerbku na zdrowiu),
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, jeśli pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem,
 • operacja chirurgiczna Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne na podstawie Tabeli operacji chirurgicznych),
 • pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance (zgodnie z postanowieniami §2a Ogólnych warunków zbiorowego ubezpieczenia na życie SILVER SENIOR).
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Senior zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SILVER SENIOR

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym