Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SENIOR

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SENIOR

 

SENIOR to ubezpieczenie grupowe, w którym Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 75 roku życia (wiek wstępu: 18 - 72 lata).

Przez cały okres ubezpieczenia, zakres ochrony obejmuje zarówno ryzyka zgonu, jak również pobytu w szpitalu i powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowy ubezpieczenia zawarte w ramach Pakietu SENIOR posiadają jednakowe:

 • sumę ubezpieczenia,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość świadczeń,
 • wysokość składki.

 

Do wyboru jeden z trzech wariantów ubezpieczenia:

 • WARIANT 1 – MINI,
 • WARIANT 2 – MIDI,
 • WARIANT 3 – MAXI,
 • WARIANT 4 – OPTI.

Zalety

 • warunki Pakietu SENIOR są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 3 osoby (3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy,
 • składka opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej nawet do 75 roku życia
 • osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Towarzystwo.
Zakres ochrony
 • zgon Ubezpieczonego* (zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej**, świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)

*) zgodnie z warunkami na posiadanej polisie 

**) świadczenie z tytułu zdarzenia zdiagnozowanie Choroby śmiertelnej wynosi 50% świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej skutkuje pomniejszeniem świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego o wartość wypłaconego świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Senior zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej DODATKOWA OCHRONA do Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR

Regulamin uczestnictwa w programie "Pakiet usług Assistance"

Załącznik nr 3 Regulamin uczestnictwa w programie "Pakiet usług Assistance"