OPEN SCHOLAR

Open Scholar - nowe ubezpieczenie szkolne

 

Produkt OPEN SCHOLAR jest rozwiązaniem alternatywnym dla tradycyjnych ubezpieczeń szkolnych.

OPEN SCHOLAR to nowocześnie skonstruowane otwarte ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych, które kontynuują naukę (wiek wstępu: do 30 roku życia).

 

 

Ubezpieczonym może być dziecko uczęszczające do przedszkola, uczeń, student.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią, Ubezpieczającym jest jego przedstawiciel ustawowy.

 

Zalety

  • warunki Pakietu OPEN SCHOLAR określane są, jeżeli wolę zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 20 Ubezpieczających,
  • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
  • składka ubezpieczeniowa opłacana rocznie,
  • ubezpieczenie gwarantuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, możliwość indywidualnego przygotowania oferty adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych konkretnej grupy Klientów.
Dodatkowe informacje

 

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Open Scholar zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o otwarcie pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży