Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

OPEN SCHOLAR

Open Scholar - nowe ubezpieczenie szkolne

Produkt OPEN SCHOLAR jest rozwiązaniem alternatywnym dla tradycyjnych ubezpieczeń szkolnych.

OPEN SCHOLAR to nowocześnie skonstruowane otwarte ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych, które kontynuują naukę (wiek wstępu: do 30 roku życia).

Ubezpieczonym może być dziecko uczęszczające do przedszkola, uczeń, student.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią, Ubezpieczającym jest jego przedstawiciel ustawowy.

 

Zalety

 • warunki Pakietu OPEN SCHOLAR określane są, jeżeli wolę zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 20 Ubezpieczających,
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • składka ubezpieczeniowa opłacana rocznie,
 • ubezpieczenie gwarantuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, możliwość indywidualnego przygotowania oferty adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych konkretnej grupy Klientów.
Zakres ochrony:

Zakres podstawowy (obligatoryjny):

 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)

zakres rozszerzony (ryzyka do wyboru):

 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego zdarzenia wchodzącego w zakres pakietu urazowego: wstrząśnienia mózgu skutkującego pobytem w szpitalu trwającym co najmniej 3 dni, złamania, zwichnięcia stawu, oparzenia, odmrożenia (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zatrucie Ubezpieczonego gazami skutkującego pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • porażenie Ubezpieczonego prądem skutkujące pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pogryzienie Ubezpieczonego przez psa skutkujący pobytem w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • utonięcie Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • powstanie trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • złamanie (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zwichnięcie stawu (świadczenie: jednorazowa wypłata) 
Dodatkowe informacje

 

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Open Scholar zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o otwarcie Pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

Wniosek o zawarcie Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży