Ubezpieczenia grupowe

BEZPIECZNA FIRMA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 11 września 2007 roku do 19 lutego 2016 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 22 sierpnia 2007 roku do 19 lutego 2016 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 01 lutego 2007 roku do 22 sierpnia 2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 01 luty 2007 roku do 11 września 2007 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Rodziny Ubezpieczonego

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Wariant I

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Wariant II

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego

w szpitalu i poddaniu Ubezpieczonego Operacji Chirurgicznej

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Choroby Zawodowej powodującej niezdolnośc

Ubezpieczonego do pracy

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Twoja Kariera

Pakiet Medyczny

 

BEZPIECZNI NA DRODZE

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych

"BEZPIECZNI NA DRODZE" obowiązujące od 01-12-2014 roku

 

BEZPIECZNE DZIECKO

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "Bezpieczne Dziecko"

obowiązujące od 01-06-2008 roku do 28-02-2010 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "Bezpieczne Dziecko"

obowiązujące od 01-03-2010 roku do 30-09-2014 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży "Bezpieczne Dziecko"

obowiązujące od 01-10-2014 roku do 30-04-2015 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko

(obowiązujące od1.05.2015)

Deklaracja zgody przystąpienia do umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży

"Bezpieczne Dziecko" obowiązująca przed 01.10.2014 roku.

Deklaracja zgody przystąpienia do umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży

"Bezpieczne Dziecko" obowiązująca po 01.10.2014 roku.

 

SUPER GWARANCJA UMOWA PODSTAWOWA 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-05-2002 roku do 30-09-2002 roku

Skorowidz dotyczący ostotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Grupowego

Ubezpieczenia na Życie z Funduszy Super Gwarancja

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-10-2002 roku do 30-11-2002 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-12-2002 roku do 31-03-2003 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-04-2003 roku do 28-02-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-03-2004 roku do 31-05-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-03-2004 roku do 31-05-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-06-2004 roku do 15-06-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 16-06-2004 roku do 08-08-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 09-08-2004 roku do 31-01-2006 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-02-2006 roku do 31-07-2007 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-08-2007 roku do 31-12-2009 roku

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia

na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA 01-08-2007 roku do 31-12-2009 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-01-2010 roku do 31-12-2012 roku

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia

na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA 01-01-2010 roku do 31-12-2012 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja

obowiązujące od 01-01-2013 roku do 06-02-2018 roku

SUPER GWARANCJA UMOWA DODATKOWA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-12-2006 roku do 31-07-2007 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-08-2007 roku do 31-01-2008 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-02-2008 roku do 31-12-2009 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-01-2010 roku do 30-06-2011 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-07-2011 roku do 31-12-2012 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja obowiązujące od 01-01-2013 roku do 31-01-2014 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

 Super Gwarancja obowiązujące od 02-02-2014 roku do 31-01-2018 roku

SUPER GRUPA UMOWA PODSTAWOWA

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 01-03-2002 roku do 30-09-2002 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 01-10-2002 roku do 28-02-2004 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 01-03-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 01-08-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 29-08-2007 roku do 31-10-2008 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 01-11-2008 roku do 14-07-2014 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

obowiązujące od 15-07-2014 roku do 31-03-2015

Deklaracja Zgody Przystąpienia do Umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie

z Opcją Funduszy "SUPER GRUPA"

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Otwartego Ubezpieczenia na Życie

z Opcja Funduszy SUPER GRUPA

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA (obowiązujący od 01.01.2016)

 

SUPER GRUPA UMOWA DODATKOWA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa obowiązujące od 01-10-2008 roku do 14-07-2014 roku

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Dodatkowej

do Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA (obowiązujący od 01.01.2016)

 

MULTI GRUPA

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Multigrupa

obowiązujące do 01-10-2007 roku do 01-06-2014 roku

 

VIP

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP

obowiązujące od 15-04-2013 roku do 30-09-2014

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP

obowiązujące od 01-10-2014 roku do 31-03-2015 roku

Deklaracja Zgody przystąpienia do Umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie "VIP"

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP 

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

Otwartego Ubezpieczenia na Życie "VIP"

 

 

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

obowiązujące od 01-07-1995 roku do 01-05-1999 roku

 

RODZINNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

Ogólne Warunki Rodzinnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie

obowiązujące od 15-05-1997 roku do  01-10-2003 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia z tytułu pobytu w szpitalu do Rodzinnego Grupowego

Ubezpieczenia na Życie obowiązujące od 06 kwietnia 1999 roku do 01-10-2003 roku

 

RODZINA 2000

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Rodzina 2000"

obowiązujące od 06-04-1999 roku do 30-09-1999 roku

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Rodzina 2000"

obowiązujące od 01-10-1999 roku do 01-10-2003 roku

 

MOJA RODZINA 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie "MOJA RODZINA"

wraz ze Skorowidzem, obowiązujące od 06-02-2013 roku

Zasady Rozpatrywania Reklamacji w "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group, załącznik do OWU