Ubezpieczenia indywidualne

INVEST POLISA

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Terminowego

        Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „INVEST POLISA”

Ogólne Warunki Umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie

        z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Wniosek o zawarcie umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie

        z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "INVEST POLISA"

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie

        z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Tabela opłat i prowizji do Terminowego Ubezpieczenia na Życie

        z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Formularz zlecenia wykupu i konwersji jednostek UFK do

        Terminowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Ankieta UFK

Rekomendacja Produktu

 

PREMIUM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 08-09-1997 roku do 02-11-2004 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 03-11-2004 roku do 01-11-2006 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 02-11-2006 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 01-07-2009 roku do 28-07-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 29-07-2014 roku do 31-12-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

obowiązujące od 01-01-2015 roku do 31-07-2015 roku

 

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa obowiązujące od 01-09-2006 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa obowiązujące od 01-07-2014 roku do 31-03-2015 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa obowiązujące od 01-04-2015 roku

 

INDYWIDUALNA POLISA EMERYTALNA

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej

obowiązujące do 01-12-2000 roku do 31-10-2001 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej

obowiązujące od 01-11-2001 roku do 30-09-2002 roku 

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej

obowiązujące od 01-10-2002 roku do 31-08-2004 roku

 

POLISA DLA CIEBIE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

obowiązujące od 15-01-2015 roku do  roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

obowiązujące od 15-01-2015 roku do 31-12-2015 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

obowiązujące od 01-12-2010 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

obowiązujące od 01-12-2010 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

obowiązujące od 01-07-2014 roku do 14-01-2015 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Zgonu

w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-12-2010 roku do 31-07-2014 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy

w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-12-2010 roku do 31-07-2014 roku

 

BEZPIECZNY NA DRODZE

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych

Bezpieczny na Drodze obowiązujące od 01-07-2010 roku do 30-06-2014 roku

 

POLISA 100

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie POLISA 100

obowiązujące od dnia 27-07-1995 roku do 01-08-2002 roku

 

POLISA 100 FUNDUSZ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Dożycie POLISA 100 Fundusz

obowiązujące od dnia 10-09-1996 roku do 01-08-2002 roku

 

POLISA 100 PLUS

Ogólne Warunki Dożywotniego Ubezpieczenia na Życie POLISA 100 Plus

obowiązujące od dnia 14-08-1996 roku do 01-08-2002 roku

 

UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW I LEASINGOBIORCÓW 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców

obowiązujące 01-07-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców

obowiązujące 29-08-2007 roku do 30-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców

obowiązujące od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2014 roku

 

ŻAK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące od 18-06-1996 roku do 22-12-2004 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące od 23-12-2004 roku do 22-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące 23-08-2007 roku do 16-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące od 17-06-2009 roku do 16-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące od 17 czerwca 2014 roku do 31-12-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

obowiązujące od 01-01-2015 roku do 31-07-2015

 

MONO 

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono

obowiązujące od 01-07-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono

obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2014

 

MONO PLUS

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus

obowiązujące od 01-09-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus

obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30 czerwca 2009 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus

obowiązujące od 01-07-2009 roku do 30-06-2014

 

MONO GWARANCJA

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie MONO GWARANCJA

obowiązujące od 13-12-2006 roku do 27-08-2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie MONO GWARANCJA

obowiązujące od 28-08-2007 

 

BONUS

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Bonus

obowiązujące od 16-01-2008 roku

 

MULTIGRUPA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy

MultiGrupa obowiązujące od 01-10-2007 roku

 

SUPERPREMIUM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Opcją Funduszy SUPERPREMIUM

obowiązujące od 06-03-2001 roku do 31-12-2004 roku