Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

VIP

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym do wszystkich, którzy są zainteresowani relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 69 roku życia (wiek wstępu 18 – 66 lat)

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko Ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin.

Suma ubezpieczenia w wysokości potwierdzonej na polisie stanowi kwotę pieniężną, na podstawie której ustalana jest wysokość świadczeń, które wypłacane są przez Towarzystwo z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Zalety

 • do wyboru dwa warianty ubezpieczenia, różniące się wysokością świadczeń – w zależności od wariantu suma ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN albo 100.000 PLN,
 • warunki Pakietu VIP są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach takiego Pakietu wyrazi grupa co najmniej 3 osób,
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie,
 • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Compensa,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.
Zakres ochrony
 • zgon Ubezpieczonego* (zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej**, świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • zgon małżonka/konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)

Ubezpieczenie to zawiera także szeroki zakres usług Assistance m. in.:

 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego (w następstwie choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
 • pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu (w następstwie choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
 • transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
 • pomoc domową oraz pielęgniarską
 • rehabilitację
 • wizytę lekarską i pielęgniarską (w wyniku nieszczęśliwego wypadku).

*) zgodnie z warunkami na posiadanej polisie 

**) świadczenie z tytułu zdarzenia zdiagnozowanie Choroby śmiertelnej wynosi 50% świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej skutkuje pomniejszeniem świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego o wartość wypłaconego świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu VIP zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o otwarcie PAKIETU Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP z oświadczeniem o stanie zdrowia

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Ubezpieczenia na Życie VIP

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Załącznik nr 4 do Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Ankieta medyczna VIP