VIP PLUS

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

 

VIP PLUS jest zbiorowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.

To ubezpieczenie charakteryzujące się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i przystępną wysokością składki.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających od 18 do 60 lat. Umowa zawierana jest na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres ubezpieczeniowy.

 

Ubezpieczenie VIP PLUS chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących nie tylko ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin . W przypadku zdarzenia środki z ubezpieczenia mogą pomóc w uregulowaniu ich finansowych zobowiązań np. kredytów, pożyczek i umożliwią utrzymanie biznesu.

 

Zalety

 • wysoka suma ubezpieczenia (100 000 PLN) stanowiąca podstawę ustalania wysokości
  świadczeń, świadczenie z tytułu określonego zdarzenia ubezpieczenoiwego może
  przekroczyć wartość sumy ubezpieczenia a nawet stanowić jej wielokrotność
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy i może być przedłużona na kolejne okresy
 • szeroki zakres ochrony połączony z relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia
 • obszerny zakres poważnych zachorowań: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie Choroby Creutzfeldta-Jakoba, wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym – (SM), kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B), będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy, wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy, oponiak, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niedokrwistość aplastyczna, łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyny, porażenie kończyn w wyniku nieszczęśliwego wypadku, sepsa (posocznica), wścieklizna, zator tętnicy płucnej (ZTP), choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne, choroba Charcota, amyotrophic laterals clerosis ALS), zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, tężec, bąblowiec mózgu (bąblowica, echinokokoza), ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, wstrząs anafilaktyczny
 • brak wstępnych badań lekarskich
 • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • pakiet Usług Assistance dla osób objętych ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu VIP PLUS zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP PLUS

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej DODATKOWA OCHRONA do Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP PLUS

Wniosek o zawarcie umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP PLUS z Umową Dodatkową DODATKOWA OCHRONA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Ubezpieczenia na Życie VIP PLUS

Regulamin Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

Załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"